Bid mee

Bid mee

Bid mee

We doen ons werk van harte, geïnspireerd door Jezus Christus en de christelijke geloofstraditie.
We weten ons afhankelijk van wat God geeft: kracht, wijsheid, energie en liefde.

Bidt u voor ons?

U kunt met ons meebidden voor:

  • De cliënten, thuis of in de verpleeghuizen, en hun mantelzorgers;
  • De medewerkers die dagelijks liefdevolle zorg bieden aan de cliënten: verpleegkundigen, managers, schoonmakers, geestelijk verzorgers, diëtisten, fysiotherapeuten, artsen, etc.;
  • De vrijwilligers die zich op allerlei manieren met hart en ziel inzetten voor de cliënten.