Over Agathos

Over Agathos

Over Agathos

Agathos is onderdeel van Lelie zorggroep en biedt thuiszorg en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft, van Zeeland tot Overijssel.

Agathos is een christelijke organisatie voor thuiszorg en hulpverlening op reformatorische grondslag. De Bijbel, het woord van God, vormt de basis van waaruit onze medewerkers werken. Galaten 6 vers 10 benoemt de motivatie waaruit wij onze zorg willen bieden. Agathos is het oud-Griekse woord voor ‘goed doen'. Agathos beoogt het goede, in de vorm van zorg en diensten vanuit reformatorisch perspectief, te zoeken voor allen. Agathos heeft bijzondere aandacht voor het ‘goed doen' aan haar geloofsgenoten.

Naast Agathos zijn ook Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn onderdeel van Lelie zorggroep. De organisaties binnen Lelie zorggroep werken professioneel, persoonlijk en liefdevol. Geïnspireerd door het christelijk geloof en de Bijbel.

Bekijk de websites van Agathos voor meer informatie!
Agathos hulpverlening
Agathos thuiszorg